• Storskar
  • 3
  • 2
  • 4
  • 1
svdanlenfidenoes

Vaxholms Kastell

Konferens, fest & aktivitet

Målat & Klart - Rot & Allt hos

Rock & Rigg

Skypark

Den perfekta familjeaktiviteten

Fredriksborg - Hotell och Fästning

Privat & Företag, Konferens, Event, Bröllop mm.

Vaxholms företagare

Frukostseminarier arrrangerade av Vaxholms stad på Waxholms Hotell. Frukost uppdukad kl 0700 och seminariet pågår mellan 0730 - 0830.

Nästa frukost - tidpunkt ej bestämd.

Näringsbefrämjande åtgärder av Vaxholms stad för att motverka effekter av coronaviruset.

Vaxholms stad följer händelseutvecklingen av coronaviruset och covid-19 noga. Virusets spridning har lett till påtagliga konsekvenser för Sveriges ekonomi och slår särskilt hårt mot småföretagen. Kommunen har därför beslutat om en rad näringslivsfrämjande åtgärder för att underlätta i det aktuella läget. Åtgärderna kan du läsa om på vaxholm.se https://www.vaxholm.se/externwebb-startsida/arkiv/visas-pa-startsidan/nyhetsarkiv-startsida/2020-03-20-atgarder-for-att-starka-vaxholms-foretag.html

Vi försöker även att få en uppfattning om hur ni som företag i Vaxholm har drabbats. Vi vill få en övergripande bild av läget i Vaxholm. Jag skulle därför önska att du besvarar det här mejlet och svarar på de två frågorna nedan.

  1. Hur har ditt företag påverkats av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19?
  2. Har ditt företag tagit fram nya tjänster och/eller erbjudanden på grund av corona och covid-19? Om ja – ge gärna exempel på vad.

Tack!

Med vänlig hälsning

Mikaela Lodén

Turism- & näringslivsansvarig, Vaxholms stad

telefon: 08-541 708 01

Vaxholms stad, Täby kommun och Södra Roslagens Miljö och Hälsa (SRMH) har beslutat om följande åtgärder för att förenkla för företagen i Vaxholm i dessa utmanande tider;

  • Förlängd betalningstid för fakturor inom livsmedelskontroll, servering- och tobakstillsyn.
  • Återbetalning av avgifter om sökande drar tillbaka sitt ärende. Gäller för ärenden inom miljö- och hälsoskydd.
  • Tillsynsbesök som inte är kritiska flyttas fram.

 

Viktig information till Arbetsgivare 

Korttidspermitering

Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten täcker upp till tre fjärdedelar av kostnaden. Korttidspermittering är en viktig åtgärd och tillväxtverkets högsta prioritet nu när många företag är hårt pressade med anledning av coronaviruset covid-19.

Syftet med korttidspermittering är att stödja sysselsättningen och dämpa arbetslösheten i synnerligen djupa lågkonjunkturer eller som nu, vid situationer som inte har gått att förutse.

Arbetstagaren kan gå ned i arbetstid och ändå få ut över 90 procent av lönen. Staten täcker upp med tre fjärdedelar av kostnaden, arbetstagaren och arbetsgivaren delar på resterande fjärdedel. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Stödet kommer att finnas tillgängligt 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020. Ansökan kommer att ske via tillvaxtverket.se och öppnar den 7 april.

Du hittar all info på https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidspermittering.html