• Storskar
  • 3
  • 2
  • 4
  • 1

 

Med egen båt till Vaxholm

Med ångslup till Vaxholm

Du som väljer att ta egen båt till Vaxholm hittar bra bryggplatser i Waxholms Gästhamn som byggdes ut under 2010.

Här finns närheten till service för både båten och båtfolket. Båt & hamn ger dig en bra överblick. 

Avser du att göra ett kortare stopp under dagen finns det även några platser på utsidan av pontonen väster om Norrhamnen

Eniros sjökort som planeringsverktyg (ej avsett för navigering) under Hitta i Vaxholm.

Tillbaka