• Storskar
  • 3
  • 2
  • 4
  • 1

 

 

Kommunala småbåtshamnar

Cirka 160 båtplatser finns i kommunala småbåtshamnar i bland annat Ekuddshamnen, Norrbergshamnen och lilla Skutviken. 

Platserna förmedlas via Tekniska enheten hos Vaxholms Stad

Kontakt: Tel. 08-541 708 29

                          

Båt & hamn