• Storskar
  • 3
  • 2
  • 4
  • 1

 

 

Kommunala småbåtshamnar

Cirka 150 båtplatser finns i kommunala småbåtshamnar på följande platser. Ekuddshamnen, Norrbergshamnen och lilla Skutviken. Företagsplatser finns vid norra kajområdet Sågen.

Platserna förmedlas via Tekniska enheten.

Kontakt: Tel. 08-541 708 29

Länk kommunens hemsida.                            

Båt & hamn