• Storskar
  • 3
  • 2
  • 4
  • 1

Bygdemuseum Vaxholm

  

 

Hur levde strömmingsfiskarfamiljen?

Hembygdsgården med tillhörande bygdemuseum ligger på Blombergska udden vid Norrhamnen. År 1880 donerade Kamrer Blomberg udden med byggnaderna till Vaxholms stad. Museet med sin altan över vattnet visar hur en fiskefamilj bodde under 1800-talets senare del då cirka 50 familjer levde av framförallt strömmingsfisket. I fiskarstugan hittar du flera unika föremål och utanför ligger en Långbåt – benämnd skärgårdens vinthund då den brukades för fisket men också som transportbåt till den färska  strömmingen som roddes av kvinnor in till Munkbron i Stockholm. Båten har mycket smäckra linjer och är lättrodd.

Öppet: Vaxholms Hembygdsmuseum juni t.o.m. augusti varje lördag och söndag mellan kl. 12.00 - 16.00

Adress: Trädgårdsgatan 19 185 32 Vxholm

Kontakt: Föreningstelefon. 08 541 310 01

               E-post. leif.gannert@telia.com

Hemsida: http://www.hembygd.se/vaxholms-hembygdsforening/

 

Uppleva