• Storskar
  • 3
  • 2
  • 4
  • 1

  

Visste Ni?

- att Vaxholms strömming var varubeteckning på den färskaste strömming som stod att uppleta under slutet av 1800-talet.

Folk i gamla dagar var hjärtligt trötta på salt fisk. Vaxholms närhet till huvudstaden gjorde det möjligt att ro in till Stockholm och erbjuda morgonfärska strömmingar. Vid slutet av 1800-talet ersattes rodden av ångbåtar.

- att släkten Sjöblom i Norrhamnen varit lotsar och strömmingsfiskare i generationer och så sent som på början av 1960-talet uppbar Kalle Sjöblom och sonen Hans denna tradition som framgår av bilden intill.

 

Tidigare publicerade Visste Ni?


 

 

 

Uppleva