• Storskar
  • 3
  • 2
  • 4
  • 1

Lusthus-Lotsgatan

Visste Ni?

- att Lökkupolen på Lotsberget (Lotsgatan 14) kröner den skönt belägna biljardsalong, som uppfördes 1880 av apotekaren och fotohandlaren Numa Petersson.

- att byggnaden under 1930-talet var kafé  Utkiken (kvarterets namn) för att sedan bli Filadelfialokal på 1950-talet och ateljé för Martin Holmgren 1962. Numera är byggnaden privatbostad.

 

Tidigare publicerade Visst Ni? 

Uppleva