• Storskar
  • 3
  • 2
  • 4
  • 1

 

Tillbaka

Visste Ni?

Vaxö läger - idag Lägret

- att från 1878 inkallades beväringar från Svea artilleriregemente för att under 90 dagar genomgå militär utbildning på Vaxö Läger. Det byggdes en manskapsbarack där Storstugan ligger idag och en officerspaviljong. Eftersom upp till 400 man kunde bli inkallade var det tillåtet att hyra civila tält som synes på bilden. Vid kyrkan förekom parader, exercis, gymnastikövningar och korum. År 1904 upphörde lägerverksamheten.

- att Storstugan byggdes 1909 av föreningen för kustartillerihem. År 1930 övertog staden byggnaden och Vaxö läger. Storstugan fungerar nu som kommunal fritidsgård och Lägret är ett aktivitetsområde för gammal och ung. Här firas bland annat midsommarafton i Vaxholm.

Uppleva