• Storskar
  • 3
  • 2
  • 4
  • 1

Tillbaka

 

Västerhamnen som blir Gästhamnen

 

- att cirka 1 000 personer försvann från Vaxholm genom 1925-års försvarsbeslut. Bostäder och hus stod tomma då det inte fanns några ersättningsarbeten. Vaxholms stad ville ha kompensation och Kronan sålde marken på Vaxön till Vaxholms stad 1930. Staden sålde marken vidare till alla som disponerade mark genom tomträtt.

 

- att staden ville ha mer i kompensation för nedlagda förband och Västerhamnen uppfördes av staten. Den invigdes med pompa och stått 1938. Tanken med hamnen var att Vaxolm skulle utvecklas som turistort och att hamnavgifterna skulle tillfalla staden. Västerhamnen numera känd som Gästhamnen har under årens lopp kompletterats med pontonbryggor och nya gångbord på landsidan. 

 

 

Uppleva