• Storskar
  • 3
  • 2
  • 4
  • 1

 

Tillbaka

 

Den stora väckelserörelsen

 

 Visste Ni?

 - att 1800-talet var en mörk och dyster tid med synd och skörlevnad. Fylleri och dryckenskap florerade. Brännvinet var billigt. Flera i Vaxholm boende kristligt sinnade vill städa upp och Stadsmissionen sänder hit Carl Andersson, väckelsepastor, på 1860-talet och 1891 var bygget av ett magnifikt Missionshus i Norrhamnen, finansierat under mottot ”friskt vågat, hälften vunnet” klart. Bilden till vänster.

- att entusiasmen och hänförelsen ebbade ut när Carl Andersson lämnade Vaxholm efter färdigställandet och Missionshuset blev för stort och dyrt. Byggnaden revs 1966-1967. På platsen uppförde man ett antal småhus/parhus inspirerade av den gamla fiskarmiljön i Norrhamnen – Bostadsrättsföreningen Norrhamnen. En gata i området har fått namnet Carl Andersson. Bilden till höger  

Uppleva