• Storskar
  • 3
  • 2
  • 4
  • 1

Visste Ni?

Vaxholms kajer - Vaxholms hjärta 

- att Vaxholms kajer genomgått omfattande nybyggnadsarbeten baserat på 1880 - års stadsplan. Åren 1966,1968 och 1969 fick Österhamnen och Söderhamnen sina nuvarande kajer genom stora utfyllnadsmassor.

- att första spadtaget för en genomgripande kajrenovering togs den 21 december 2021. Projektet är uppdelat i tre etapper.

Här kommer några bilder med kommentarer som visar kajernas historia de senaste 150 åren.

Åter tidigare publicerade Visste Ni?

 

 

Uppleva