• Storskar
  • 3
  • 2
  • 4
  • 1

Bogesundslandet

Strax norr om Stockholm vid Vaxholm ligger Bogesundslandet, ett populärt rekreationsområde.

På Bogesund finns skog av olika karaktär; hällmarker med äldre tallar, granskog och lövskogar med gamla grova ekar. Här kan du njuta av naturen och ströva, bada, plocka svamp eller åka skidor beroende av årstid.

Bogesunds slottionsområde med växlande skog och jordbruksmark. Bland gårdar och torp reser sig även Bogesunds slott, byggt av Per Brahe d y på 1640-talet. Dagens exteriör är från 1860-talet - då var Bogesunds slott i Albrekt von Lantinghausen von Höpkens ägo. Han beslöt att bygga om Braheslottet för att det skulle likna en normandisk medeltidsborg.

Under 1600-talet köptes Bogesund och Frösvik av Abraham Brahe. Egendomen kom då att främst att användas som en djurgård, dvs jaktmark åt godset Rydboholm som hade samme ägare.

Lex Bogesund

Slottet har efter 1914 stått mer eller mindre tomt. Byggnaden och de omkringliggande markerna missköttes och förföll. 1946 exproprierade staten hela Bogesundslandet med en för ändamålet instiftad ny lag kallad Lex Bogesund. Domänverket sattes att förvalta skog och jordbruk medan Byggnadsstyrelsen skulle förvalta slottsbyggnaden.

Produktion, rekreation och forskning

På Bogesund finns skog av olika karaktär; hällmarker med äldre tallar, granskog och lövskogar med gamla grova ekar

I dag förvaltas hela egendomen av Statens fastighetsverk. Det finns bl a sex arrendegårdar där flertalet är inriktade mot hästverksamhet. De småskaliga åkermarker som förr låg omkring torpen har med tiden växt eller planterats igen med skog. Idag är ungefär 10% av markarealen åker och betesmark. Skogsmarken har förutom för produktion, miljö och rekreation även betydelse för skogsforskningen och utbildning. Det tydliggörs av Skogshögsskolans forskningsområden och försöksfält vid Röskär och Skogsvårdsgården Ladvik.

Natur och kultur i skön förening

Bogesundslandet erbjuder ett tiotal markerade vandringsleder från 2 km och uppåt, var och en leds de genom ett varierat och rikt natur- och kulturlandskap. Längs lederna finns vindskydd, grillplatser och vandrarhem. Varje årstid har något att bjuda på. På hösten är barrskogarna särskilt lämpliga för svampplockning. På vinterbesöket är längdskidåkning och långfärdsskridskor lämpliga aktiviteter. På våren kan man få se någon av de 115-120 fågelarter som häckar i området och sommartid passar det bra att bada bland klipporna.

Uppleva