• Storskar
  • 3
  • 2
  • 4
  • 1

nationaldagen-i-vaxholms-kysthlms-studentsngare-i-vax

 

 

 

 

 

Upplev sång och musik när den är som bäst i Vaxholms kyrka 

En högtidsstund är Nationaldagen den 6 juni då Waxholms Hembygds- och Kyrkokör brukar sjunga.

När konserter och framträdande organiseras av Vaxholms kyrka kan du hitta programmet på kyrkans hemsida.

Under sommaren brukar kyrkan också arrangera ett antal musikkvällar under temat "Musik i sommarkväll".

Vaxholms kyrkas hemsida - musik  

Uppleva