• Storskar
  • 3
  • 2
  • 4
  • 1

Näringslivsupport

 

 

Företagarna Vaxholm

Orförande: Eva Jernnäs

Kontakt: Tel. 08 551 147 78

             Mobil.070 209 59 12

             E-post: eva.jernnas@telia.com

Sekreterare: Margareta Hamrén

Kontakt: Tel. 08 541 331 62

             Mobil. 070 655 37 51

             E-post: margareta.hamren@telia.com

Hemsida: www.foretagarna.se/Regioner/Stockholms-lan/Foreningar/Vaxholm/

Klivet - Kvinnligt ledarskap  i Vaxholm

KLIVET är ett nätverk av kvinnliga företagare I Vaxholm

KLIVET har till syfte att samverka, inspirera och engagera kvinnor till ett livskraftigt och hållbart företagande.

KLIVET vill skapa ett attraktivt företagsklimat för kvinnor i Vaxholm genom inspiration, samverkan, stöd, glädje och kunskap.

Vi som är med är:

• Kvinnliga företagare som bedriver sin verksamhet i Vaxholm eller bor i Vaxholm

• Kvinnor som är anställda hos arbetsgivare i Vaxholm och är intresserade av kvinnligt företagande och entreprenörskap.

 

Nyföretagarcentrum - Österåker Vaxholm

Du som funderar på att starta eget eller redan har startat erbjuds kostnadsfri rådgivning.

Hemsida: www.nyforetagarcentrum.se/vaxholm

Vaxholms kommun

Näringslivsstrateg: Kenneth Filipsson

Kontakt: Mobil.070 950 45 27

E-post: kenneth.filipsson@vaxholm.se

Näringslivsberedningen

Ordförande: Mats Olofsson

Kontakt: Mobil. 073 418 72 05

E-post: mats.olofsson@vaxholm.se

VT.nu (Vaxholm Turism & Näringsutveckling)

För mer information.