• Storskar
  • 3
  • 2
  • 4
  • 1

 

          

 

 

Öckerö Maritime Center är ett komplett utbildningscenter med målsättning att ge kvalificerad utbildning inom sjösäkerhetsområdet för sjömän i yrkessjöfart liksom för yrkesfiskaren.

Öckerö Maritime Center (ÖMC) bildades 1997 av företrädare för Sjöräddningssällskapet och yrkesfiskarna i Öckerö kommun och har sedan dess utvecklats till ett välkänt utbildningscenter inte bara i Sverige utan också andra europeiska länder. Centret har idag förutom moderna utbildningslokaler och konferensanläggning, ett avancerat övningsbrandfält, övningskaj för evakuering från fartyg till livflottar liksom ett modernt kurshotell.

Nu inviger ÖMC en ny utbildningsanläggning på Rindö med utbildningslokaler i ”Tritonhuset” och i nära anslutning ett modernt övningsbrandfält liksom en övningskaj för evakuering i Rindö hamn. Tanken är att sjömän i Stockholmsområdet liksom hela ostkusten ska kunna erhålla utbildning för att erhålla/förnya sina certifikat i ”närområdet”.

Kontakt; +46(0)31 – 97 65 90+46(0)31 – 97 65 90

Telefax: +46(0)31 – 96 23 99

Björnhuvudsvägen 45, Box 1088, 475 22 ÖCKERÖ

E-post: info@omc.nu

Hemsida. www.sjosakerhet.nu

Båt & hamn