• Storskar
  • 3
  • 2
  • 4
  • 1

arbetare p fortifikationshuset 2fortifikationshuset

Fortifikationshuset i Vaxholm

Visste Ni?

- att Fortifikationshuset på Kronudden ett av Vaxholms vackraste hus byggdes 1905 av timmer (537 träd på Vaxön) av cirka 100 människor, varav sju militärer, två postbud, en civil byggmästare (se bilden till höger med alla byggare).

- att Fortifikationsbefähavaren major H. Berggren, ansvarig för bygget, ej följt direktiven och överskred anslaget 38 00 kr - totalt blev det 54 800 kr. Efter ett års utredning lades skulden på majoren som blev omkommenderad och aldrig flyttade in i huset som bl a hade utrustats med badrum - ovanligt för sin tid.

 Tidigare publicerade Visste Ni?

 

Uppleva