• Storskar
  • 3
  • 2
  • 4
  • 1

Vaxholm i förändring - 150 år

Dagens Vaxholm frå Kastellet

 

 

 

 

 

 

Samma vy 150 år tidigare. Falks Salonger brann ned år 1899 och Waxholms Hotell byggdes upp på samma plats 1903. Tullhuset av sten från 1736 (rosa huset) och byggnaden till vänster om Tullhuset lever vidare som bostäder respektive kontor och tandläkarmottagning. Övriga byggnader är nytillkomna och av de två väderkvarnarna återstår idag endast en kvarnsten. 

 

 

 

 

 

 

 

Åter tidigare publicerade Visste Ni?

Uppleva